A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Myszków
 Drukuj

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZADZENIA W PASIE DROGOWYM

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

14 dni od daty wpływu wniosku

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz wymagane dokumenty wymienione we wniosku

Opłaty

Opłata roczna za umieszczenie urządzenie w pasie drogowym stanowi iloczyn powierzchni rzutu poziomego wbudowanego urządzenia /m2/ i aktualnej stawki opłat /obenie 35 pln/m2/
Opłatę za rok bieżący nalicza się proporcjonalnie do liczby dni zajęcia pasa drogowego.
Jeżeli powierzchnia rzutu poziomego urządzenia jest mniejsza niż 1m2 zatem zgodnie z przepisami do obliczeń przyjmuje się 1 m2.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115-tekst jednolity/ oraz § 1 ust. 1 § 2 ust. 6 Uchwała nr XXIII/102/11 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg gminnych na terenie Miasta Myszkowa /Dz.Urz.Województwa Śląskiego nr 285 poz. 4800 z dnia 1.12.2011r./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego/ Dz.U.Nr 140 poz. 1481 /oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm/.
© 2022 Urząd Miasta Myszków
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce