A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Myszków
 Drukuj

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kogo dotyczy

osoby, firmy, instytucje

Czas realizacji

14 dni

Wymagane dokumenty

• wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
• mapa ewidencyjna obejmująca wnioskowaną działkę/działki.

Opłaty

• opłata skarbowa:
a) od wypisu:
- do 5 stron 30 zł.
- powyżej 5 stron 50 zł.
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4 20 zł.
- nie więcej niż 200 zł..
• w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
• Ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1070 z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
(Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
© 2024 Urząd Miasta Myszków
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce