A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Myszków
 Drukuj

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Kogo dotyczy

właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty

Czas realizacji

Do 1 miesiąca od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Załączniki do wniosku
a. Aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do rozgraniczenia nieruchomości.
b. Adresy właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.
c. Wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych.
d. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.
3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
a. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,
b. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. Art. 29–34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
© 2024 Urząd Miasta Myszków
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce